Holistic Pulsing (i.o.)

Holistic Pulsing is het ritmisch in beweging brengen van je lichaam om het eigen ritme te hervinden.
…..

(wordt nog aan gewerkt)