Yoga

Wie leeft en beweegt vanuit
verbinding met zijn wezen,
is altijd thuis.

Anandajay